آیا از قیمت محصولات ما راضی هستید؟آیا قیمت ما از بقیه جاها ارزانتر بود؟
بله راضی بوده و از همه جا ارزانتر بود :
522 نفر - 34.05%
نه خیر نا راضی هستم و بقیه جاها هم ارزانتر پیدا میشود :
505 نفر - 32.94%
در صورت ناراضی بودن به بخش ارتباط با ما مراجعه و با در میان بگذارید تا سریعتر رسیدگی کنیم :
506 نفر - 33.00%